Boekgegevens
Titel: Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Auteur: Kleinendorst, K.
Uitgave: 's Gravenhage: J. van Golverdinge & Zoon, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5451
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201022
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: protestantisme
Trefwoord: Bekering
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
kondigde haar dood en eeuwigheid aan en dat het nu
nog Heden was.
Hare ligchaamszwakheid begon nu van tijd tot tijd
meerder te worden.
Eens openbaarde zij nog eene bijzondere begeerte
te hebben naar het jongste dochtertje van de L.
Aan hare begeerte werd dan ook voldaan, zoodat
de vrouw van de L. met haar negenjarig dochtertje
Leentje een bezoek bragt. Daar komende, werd zij
zeer verblijd en riep het dochtertje bij zich. Deze
echter een weinig beschaamd zijnde, voor hen , die
daarbij tegenwoordig waren, riep zij: Kom maar!
dan kan de gordijn achter u worden digtgeschoven
en dan kunnen^ we zamen spreken, gelijk dit dan
ook geschiedde. De ouders en van der G.....lagen
op hunne knieën achter de gordijn om het gesprek
af te luisteren. Leentje begon dan aan het dochtertje
mede te deelen, wie zij geweest was en wat de
Heere aan haar gedaan had. Toen het dochtertje
hoorde wat er aan Leentje gebeurd was, zeide zij :
dat durf ik niet gelooven, dat de Heere mijne zon-
den vergeven heeft, ik mögt mij eens bedriegen.
Leentje begon ook te spreken over het hemelleven
en wat het voor haar zijn zou als zij boven kwam ,
en hoe zij den Heere dan volmaakt zou verheerlij-
ken. Het dochtertje klaagde dat zij zoo zondig en
dat haar harte zoo hard was. Maar, hernam de