Boekgegevens
Titel: Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Auteur: Kleinendorst, K.
Uitgave: 's Gravenhage: J. van Golverdinge & Zoon, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5451
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201022
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: protestantisme
Trefwoord: Bekering
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Vorige scan Volgende scanScanned page
35
Eens deelde zij haar vader nog mede , hoe zij in
overdenking was, dat de Heere Jezus , in de zaal
van Kajaphas, daar hij geen zonde gekend of ge-
daan had, zoo veel bespotting en mishandeling heeft
moeten verduren en dat zij ook even als die menschen,
den Heere zoo bespot en mishandeld had voor
dat God haar bekeerde. O, vader! riep zij, ik heb
van schaamte mijn aangezicht bedekt, dat ik niet
durfde opzien wie dat ik geweest ben , en wie ben
ik nog?
Haar broeder bleef voortdurend op haar harte lig-
gen. Eens, op een middag was zij zeer bedroefd,
en naar de reden gevraagd zijnde, zeide zij: o, 't is
mij ondraaglijk, Jacob zoo onbekeerd te zien blijven
voortgaan. Zij stelde, uit eigen ervaring voor, wat
het zou zijn, onbekeerd te moeten sterven. Bij ge-
legenheid, dat er eens een zwaar onweder ontstond,
en haar broeder juist naar de stad was . werd zij
zeer bevreesd dat hij door het onweder zou getroffen
worden en dan zoo onbekeerd naar de eeuwigheid
te gaan, o! dacht zij, dat zou vreeselijk zijn. Onder
het woeden van het onweder deed zij niets dan den
Heere te vragen, dat Hij hem mogt bewaren en
bekeeren, 't welk zij ook, toen haar broeder tehuis
kwam, hem met veel ernst en aandrang mededeelde.
Kwamen hare vriendinnetjes haar bezoeken, met
allen eenvoud vermaande zij haar tot bekeering en