Boekgegevens
Titel: Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Auteur: Kleinendorst, K.
Uitgave: 's Gravenhage: J. van Golverdinge & Zoon, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5451
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201022
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: protestantisme
Trefwoord: Bekering
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Vorige scan Volgende scanScanned page
34
Nn en dan kreeg zij nog wel eens aanvallen op
haar staat voor de eeuwigheid; maar zij werd ook
wederom zalig getroost, waaruit zij dan ook weder
begon te spreken.
In het midden van de maand Junij was de voor-
uitgang zóó , dat zij nu en dan nog wel eens een
oogenblik buiten zat en dat haar moeder zeide: „Ik
gevoel wel kind, als de Heere u nu wegnam, dat
ik eene buitengewone ondersteuning zou noodig heb-
ben ; want nu zou ik het niet k unnen dragen.'
Moeder, antwoordde zij, de Heere heeft ons toch
losgemaakt en nu moet gij niet bedroefd zijn, als
het gebeurt. Toen begon de moeder zeer bewogen
te worden; „och, moeder, sprak zij, gij moet zoo
niet weenen., gij zoudt mijn harte ook week maken;
want ik blijf ook mensch."
Van tijd tot tijd werd de kwaal wederom erger
en zij klaagde veel over haar inwonend bederf. Eens
lag zij te weenen, en haar vader bij haar komende,
vraagde waarom zij weende ? Ach, vader! ant-
woordde zij, ik ben zóó bevreesd dat ik in opstand
zal komen tegen den Heere; het lijden heb ik tot
hiertoe geduldig mogen dragen; maar het is my niet
meer zoo gemakkelijk. De vader gaf hierop den
raad, dat zij den Heere hare nooden maar moest
klagen, die het gekerm van Zijne kinderen hoort al
kirren zij maar als duiven.