Boekgegevens
Titel: Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Auteur: Kleinendorst, K.
Uitgave: 's Gravenhage: J. van Golverdinge & Zoon, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5451
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201022
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: protestantisme
Trefwoord: Bekering
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
Wanneer de magt der boozen sloeg aan 't woên,
En aanrukt, om zich met mijn vleesch te voên,
Stiet zelf dit rot, dat mij benaauwt en haat,
Den voet, en viel, omdat het God verlaat."
Na dien tijd heeft zij dien buitengewonen strijd
niet meer zóó gehad en wat haar ligchaam betreft,
was er eenige vooruitgang, zoo zelfs dat de moeder
waarlijk hoop ging koesteren, dat haar kind nog wel
kon herstellen. Kort daarna komt er een vriendin bij
haar, die haar nog niet had gesproken; wonderlijk
was die zamenspreking over des Heeren daden. Zij
werd zoo gevoelig onder hare onwaardigheid , dat,
toen zij eenige verkwikking naar het ligchaam ont-
ving, zij met verwondering werd aangedaan, dat,
daar de Heere Jezus moest klagen: Mij dorst, en
Hem gal met edik gemengd te drinken werd gege-
ven , dat zij nog eenige verkwikking mogt ontvangen,
ja dat werd haar zóó groot, dat zij het niet kon
uitspreken.
Met het vermanen omtrent haar eenigen broeder,
bleef zij nog gestadig aanhouden, zoo menigmaal
als hij aan haar bed kwam. Jacob! Jacob! riep zij
dan, het is bij niemand anders, dan bij den Heere
te zoeken, o! zoek Hem nog terwijl Hij te vinden
is. Ik zou terstond wel willen sterven als gij maar
bekeerd waart.
3