Boekgegevens
Titel: Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Auteur: Kleinendorst, K.
Uitgave: 's Gravenhage: J. van Golverdinge & Zoon, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5451
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201022
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: protestantisme
Trefwoord: Bekering
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
haar was. Een oogenblik gezeten hebbende, vraagt
Leentje aan vrouw J. of A] de geboorte van den
Heere Jezus ook wel eens gezien had. O! vrouw J.
riep zij uit, het is alsof ik er bij tegenwoordig ben
geweest in Betlilehems stal en dat ik de Engelen
over die geboorte heb hooren zingen en die betrekking
die ik op Jezus gevoelde, o! dat kan ik niet uitspreken,
hebt gij dat ook wel eens gezien ? üe omstandigheden
Leentje, antwoordde vrouw J. kunnen zeer verschillend
zijn, maar alles wat we vari Jezus zien is zoo zoet
en begeerlijk. Maar, zoo vervolgde Leentje verder:
ik heb den Heere Jezus ook gezien in den hof Geth-
semane en hoe daar Zijn zweet werd tot groote
droppelen bloeds, dat Hij klaagde: „Mijn ziel is ge-
heel bedroefd tot den dood toe." „Ja kind! antwoordde
vrouw J., het'heeft dien Borg wat gekost, toen Hij
den toorn Gods moest dragon om doemschuldigen van
dien toorn en den dood te verlossen. Ja! sprak
Leentje verder: ik heb Hem ook zóó vrijwillig naar
Golgotha zien gaan en al die bespottingen die Hjj
daar heeft moeten verduren. En ik zag dat ik Hem
vroeger ook zóó bespot had. Maar, vraagde vrouw
J. hebt gij Hem dan aan het kruis ook gezien? O
antwoordde zij, ik heb Hem aan het kruis zien han-
gen en ik geloofde dat ik met Hem in betrekking
stond en dat Hij voor mij ook heeft geroepen: Het
is volbragt! En nu zit Hjj aan de Eegterhand van