Boekgegevens
Titel: Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Auteur: Kleinendorst, K.
Uitgave: 's Gravenhage: J. van Golverdinge & Zoon, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5451
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201022
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: protestantisme
Trefwoord: Bekering
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
nende uit: „Lieve Vader, Regtvaardige Vader, be-
waar mij toch, indien 't met Uwen raad kan bestaan,
dat ik toch niet krankzinnig word, Uwen wi! echter
geschiede " Hierna begon zij weer van de liefde Gods
te spreken, aan haar onwaardige bewezen.
Ook had zij begeerte om den vroegeren leeraar
eens te spreken; aan die begeerte werd ook voldaan.
Zij heeft nog met hem gesproken, even Wel zeer kort;
naardien zij door des vijands geweld wederom niet
bij haar verstand was. Voor dat de leeraar vertrok,
droeg hij haar eerst den Heere nog op in het gebed,
en onder het gezegde „dat de kop des Satans ver-
morseld was," kwam zij weder geheel bij; het duurde
echter niet lang.
28 Mei komt vrouw J.. . . bij haar, die al meer-
malen bij haar was geweest; maar nu zich bijzonder
getrokken gevoelde, haar eens te bezoeken. Daar
komende, vond die vrouw haar vermoeid en afgemat,
zoo dat de ouders het niet raadzaam achtten, bij
haar bed te gaan Zoodra Leentje bemerkte dat er
iemand was, riep zij met een luide stem: „Moeder,
wie is daar?" „Vrouw J. .. . kind! maar gij zijt zoo
zwak," zeide de moeder. Hierop begon zij te weenen,
roepende: „Mag vrouw J.... dan niet bij mij komen,
laat ze toch komen." Zoodra vrouw J____ bij haar
kwam, was het of haar geest werd verlevendigd en
zij openbaarde hare blijdschap dat vrouw J.... bij