Boekgegevens
Titel: Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Auteur: Kleinendorst, K.
Uitgave: 's Gravenhage: J. van Golverdinge & Zoon, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5451
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201022
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: protestantisme
Trefwoord: Bekering
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Vorige scan Volgende scanScanned page
29
hebt ge 't toch benaauwd gehad." „Moeder!" was
haar antwoord, „gij moet dat niet zeggen, want de
Heere is zóó goed over mij." En wanneer haar moeder
bij die gelegenheid weende, zeide zij: „O, moeder!
gij moet mijn harte toch niet week maken, gij moet
zoo niet weenen." Zij was doorgaans meer aange-
daan over de zwakheid van haar moeder, dan over
haar eigen ongesteldheid.
De bestrijdingen en de aanvallen des vijands waren
ook veel; soms was zij geheel buiten haar verstand.
In zulk een toestand kwam haar vader eens aan het
bed, zonder dat zij hem kende. Toen zij wederom
bijkwam en de vijand geweken was, sprak zij haar
vader aan en riep uit: „O, vader! ik heb nog een
anderen Vader in den hemel, gij kunt mij niet helpen,
maar Vader in den hemel, die kan mij uit alle nooden
en benaauwdheden redden." Toen zij dit sprak, begon
zij te bidden: „Och lieve Vader, laat mij toch mijn
verstand behouden." Uit dit gezegde was af te leiden,
hoe zij ook met vrees aangedaan was, dat zij nog
van haar verstand zou beroofd worden. Bij die ge-
legenheid omhelsde zij haar vader, zeggende: „O,
vader! ik heb u zoo lief, maar de liefde tot Vader
in den hemel is veel zoeter." Dat de vrees haar nu
en dan kwelde, dat zij haar verstand zou verliezen,
bleek ook eens op een tijd, dat zij na hevige aan-
vallen van den vijand, bitterlijk weende en riep wee-