Boekgegevens
Titel: Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Auteur: Kleinendorst, K.
Uitgave: 's Gravenhage: J. van Golverdinge & Zoon, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5451
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201022
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: protestantisme
Trefwoord: Bekering
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
Ja, mijn ziel dorst naar den Heer:
God, des levens, ach! wanneer
Zal ik nad'ren voor Uw oogen;
In Uw huis Uw naam verhoogen?
Ook heeft zij zich menigmaal verlustigd in een
vers uit een bundeltje Chria.tehjke gezangen en bij-
zonder het Pelgrimslied.
„Daar is er één, dien wij beminnen.
En die beminnenswaardig is.
Die speelt ons altijd in de zinnen.
Zijn trouw en liefde is ons gewis."
En verder:
„O eeuwig zoet, daar wij op hopen.
Gij zijt het duizendmaal wel waard,
Dat wij het al om U verkoopen,
Ach! vaderland, zoo schoon van aard."
Buiten de benaauwdheden van haar ligchaam, mogt
zij veel verwaardigd worden, om aan des Heeren
volk mede te deelen, dat de Heere zóó goed voor
haar was en dat Hij nooit deed naar de zonden en
nooit vergold naar de ongeregtigheden. In haar lijden
wilde zij in 't minste niet beklaagd worden, eens
was het dat het moederhart er zoo over werd aan-
gedaan, dat haar moeder zeide: '„Och! kind, wat