Boekgegevens
Titel: Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Auteur: Kleinendorst, K.
Uitgave: 's Gravenhage: J. van Golverdinge & Zoon, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5451
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201022
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: protestantisme
Trefwoord: Bekering
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
hen ook zoo gegaan was, als het met haar ging. De
zwakte van haar ligchaam echter belette, dat zjj van
het lezen weinig gebruik kon maken; als zij nog eens
las dan was haar Psalmboekje haar verlustiging. Yan
tijd tot tijd kreeg zij nog hevige bestrijdingen of het
werk wel in waarheid was, dat zij ook nog eens aan
twee vriendinnen van de ouders breedvoerig heeft
medegedeeld. Van 18 Mei tot 25 Mei heeft zij vele
benaauwdheden naar het ligchaam gehad door buiten-
gewone hartkloppingen, zoodat het scheen alsof zij
elk oogenblik er in blijven zou. Onder al die be-
naauwdheden was zij veel in eene biddende gestalte
en dan kwamen er nog somtijds wederom tijden van
verademing, en o, dan was zij zeer verblijd en zong
met eene zwakke stem des Heeren lof.
„O, welk een vreugd! o, welk een vreugd!
Den Heere te zoeken in zijn jeugd,"
deed zij menigmaal hooren. Haar verlangen naar den
Heere om Hem in volmaaktheid te dienen en bij
Hem te zijn, drukte zij doorgaans uit met het l'^'«
vers uit Ps. 42:
't Hijgend hert, de jagt ontkomen.
Schreeuwt niet sterker naar 't genot
Van de frissche waterstroomen,
Dan mijn ziel verlangt naar God.