Boekgegevens
Titel: Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Auteur: Kleinendorst, K.
Uitgave: 's Gravenhage: J. van Golverdinge & Zoon, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5451
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201022
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: protestantisme
Trefwoord: Bekering
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Vorige scan Volgende scanScanned page
meer de wereld inging. Zij krijgt bij Yernieuwing
te zien, wie zij in haar onbekeerden staat geweest
was, welk een ellendig en zondig schepsel, en dat
God haar toch al lief had, toen zij God steeds
haatte. Hierover werd zij zoo beschaamd, dat zij
hare handjes voor haar aangezicht hield, dat zij het
zoo voor den Heere had afgemaakt. Ook zag zij
tevens, dat de Heere Jezus voor haar, gelijk Hij
voor al zijn volk, gestorven was en dat alle hare
zonden geworpen waren in een zee van eeuwige
vergetelheid. Ook heeft zij hare gedachten aan iemand
geopenbaard dat zij nu nog wel een week of acht
dacht te zullen blijven leven om des Heeren werk
te doen vernemen en dat zij dan zou sterven om
den Heere volmaakt te verheerlijken in den hemel.
En waarlijk, dit is ook zoo geschied.
Den I6<len Mei kwam haar bijzonder de vraag
voor, die de Heere aan Petrus deed. „Hebt gij
mij lief.f" Zij mogt die vraag, die tot driemaal
geschiedde, ook met „ja, Heere, gij weet alle dingen,
gij weet dat ik U lief heb" beantwoorden. Zij geloofde
ook levendig, dat de Heere haar ook lief had en dit
baarde bij haar zulk eene verwondering, dat zij het
niet wist uit te spreken, dat de Heere zulk een
zondig schepsel als zij was, lief had.
Ook had zij een bijzonderen lust om bekeerings-
geschiedenissen van kinderen te lezen, of het met