Boekgegevens
Titel: Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Auteur: Kleinendorst, K.
Uitgave: 's Gravenhage: J. van Golverdinge & Zoon, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5451
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201022
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: protestantisme
Trefwoord: Bekering
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
naauwdheid zoo hevig, dat haar vader haar begon te
beklagen. Och, vader! sprak zij, gij moet mij niet
beklagen; des Heeren weg met mij is immers goed,
dat ik de bitterheid van mijne zonden nog moet ge-
voelen. Ik zal toch den Heere blijven prijzen, zoo
lang ik adem haal. Toen de benaauwdheden wat
geweken waren, heeft zij elf dagen achtereen niets
gebruikt dan een weinig water met wijn en een
koffijkoekje. Medicijnen wilde zij volstrekt niet ge-
bruiken , de redenen die zij daarvoor had, waren,
dat wanneer zij nog een weinig mogt herstellen, dat
het niet aan de medicijnen, maar aan den Heere
zou worden toegekend. In die elf dagen heeft zij
vele vermaningen gedaan, aan allen die bij haar
kwamen en vraagden dan of zij al bekeerd waren en
uit de antwoorden , die zij ontving sprak zij niet als
een dertienjarig kind, maar als een die geoefende
zinnen had.
Eens lag zij in overdenking, dat haar voorkwam ,
als ze nog wederom eens herstelde, wat zij dan wel
van haar zouden zeggen, en bijzonder haar kame-
raadjes , waarvan zij ook afscheid genomen had, dan
zouden zij zeker van haar zeggen : dat zij zich zei-
ven vergist en misleid had. Ach! zij bemerkte het
niet, dat de vijand daarin zijn hand had. Maar zij
bad ernstig tot den Heere, dat Hij haar toch mogt
bewaren , en wanneer ze eens herstelde, dat zij nooit