Boekgegevens
Titel: Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Auteur: Kleinendorst, K.
Uitgave: 's Gravenhage: J. van Golverdinge & Zoon, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5451
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201022
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: protestantisme
Trefwoord: Bekering
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
wachten dat de dood kwam; ook moesten hare ge-
liefkoosde versjes wederom worden gezongen uit
Ps. 104: 17 en Ps. 45: 7. Den volgenden Vrijdag
7 Mei vi'aagde zij aan hare ouders om een tafeltje
bij haar bed met papier, potlood, lak en een leitje.
Nadat haar gevraagd was, wat zij daarmede wilde
doen, gaf zij ten antwoord, dat zij haar geld uit den
spaarpot nog wilde uitdeelen aan de armen onder
des Hoeren volk , om, als ik dood ben, het hun te
bezorgen Aan hare begeerte werd dan ook voldaan,
zoodat zjj haar uitersten wil gemaakt heeft. Zij heeft
het in papiertjes gedaan , digtgemaakt en de namen
er op geschreven aan wien het moest bezorgd worden.
Kort daarna begon hare zwakte zoo toe te nemen,
dat zij van vader en moeder maar afscheid wilde
nemen , want, zeide zij , ik kon wel eens in bewus-
teloosheid weggaan. Dit afscheid nemen geschiedde
dan ook onder vele aandoeningen, ook van hen, die
daarbij tegenwoordig waren. Van dien tijd af viel
zij veel in zenuwslapen, nu en dan wel eens ont-
wakende, maar spoedig wederom insluimerende. Na-
dat dit enkele dagen geduurd had, kreeg zij zenuw-
benaauwdheden en wel zoo hevig, dat zij het in 't
bed niet kon houden. Onder die benaauwdheden
en buitengewone hartkloppingen betuigde zij even-
wel : „Ik zal mijn mond niet open doen, want de
Heere is nog goed over mij". Eens werd de be-