Boekgegevens
Titel: Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Auteur: Kleinendorst, K.
Uitgave: 's Gravenhage: J. van Golverdinge & Zoon, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5451
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201022
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: protestantisme
Trefwoord: Bekering
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
Tot zij, daar elk gewaagt van haren lof.
Ter bruiloft treên in 't koninklijke hof.
De ouders waren zeer verblijd en ook bijzonder
de vader, met betrekking tot de belofte, die hij aan
zijn kind vervuld zag en dat de Heere Zijne genade
zoo wonderbaar in zijn dochtertje groot maakte.
Hierop echter volgde wederom een geweldige strijd,
zoodat zij, den daaropvolgenden dag bijna geheel
buiten haar verstand was, vergezeld gaande met de
vreeselijkste zenuwtrekkingen. Het hart van de ouders
werd wederom met vrees bevangen, dat hun kind
nog geheel van het verstand zou worden beroofd.
Drie uren achtereen duurde die strijd. Toen zij
wederom bij haar zeiven kwam en zeer vermoeid
was over de inwendige benaauwdheid, was het versje
uit Ps. 38 haar ademtogt :
„Heer! ik voel mijn krachten wijken
En bezwijken ;
Haast ü tot mijn hulp, en red,
Red mij, Schutsheer, God der goden,
Troost in nooden,
Groote Hoorder van 't gebed!"
Ach! zeide zij, het zijn mijne zonden, waarvan ik
de bitterheid nog moet ondervinden. De Heere echter
is regtvaardig! Donderdag 6 Mei was zij wederom
zalig gesteld, juist op Hemelvaartsdag, zij lag te