Boekgegevens
Titel: Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Auteur: Kleinendorst, K.
Uitgave: 's Gravenhage: J. van Golverdinge & Zoon, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5451
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201022
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: protestantisme
Trefwoord: Bekering
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
Nadat zij een weinig gerust had, komt de Mr klee-
renmaker een kleedingstuk brengen dat voor den vader
bestemd was en om ook tevens eens te zien , hoe het met
Leentje ging. Zoodra zij bemerkte dat het kleeding-
stuk werd bezorgd, waarvan zij ook kennis droeg,
zeide zij tot haar vader : „Yader! dat zult gij aandoen
op den dag mijner begrafenis"; waarop haar moeder
bitterlijk begon te weenen.
„Och, lieve moeder!" zeide zij, „gij moet niet
bedroefd zijn als ik dood ben en als gij de ledige
plaats ziet. Gij zult wel eenige dagen bedroefd zijn,
maar moeder, ik heb den Heere gebeden dat Hij u
moge sterken en ik geloof wel dat Hij dat ook doen
zal." Zij ging verder dien dag voort met vermanen,
aan allen, die bij haar kwamen, en hoe noodzakelijk
de bekeering was. Woensdag-morgens om half drie
ure was zij zóó zalig gesteld en met zulk een ver-
langen naar het sterven aangedaan, dat er een glans
op haar aangezicht lag. In den vroegen morgen
verzocht zij te zingen Ps. 45 : 7.
Straks leidt men haar in staatsie, uit haar woning,
In kleeding , rijk gestikt, tot haren koning;
Zoo treedt zij voort met al den maagdenstoet,
Die haar verzelt, U vrolijk te gemoet;
Zij zullen blij, geleid met lofgezangen,
De vreugde voên, die afstraalt van haar wangen,