Boekgegevens
Titel: Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Auteur: Kleinendorst, K.
Uitgave: 's Gravenhage: J. van Golverdinge & Zoon, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5451
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201022
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: protestantisme
Trefwoord: Bekering
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
genadiglijk dat zij haar verstand wederom terugkreeg,
en toen zij bij haar zeiven kwam werd zij innerlijk
bedroefd, dat de vijand haar zóó gekweld had, waar-
van zij kennis droeg. Het eerste dat zij deed, toen
zij bij haar zeiven kwam, was, dat zij begon te bid-
den, dat de Heere haar toch mogt bewaren van
zulke aanvallen en kwellingen des vijands. Na die
redding van de aanvallen des vijands komt zij in
zulk een zaligen stand over hetgeen haar te wachten
staat en waarin zij spoedig zou deelen, dat zij uit
den overvloed haars harten begon te zingen, zonder
dat zij het ooit gehoord of gelezen had:
O! wat zal dat zalig wezen,
Straks den hemel in te gaan.
O! wat zal dat zalig wezen,
Voor dien troon van God te staan.
O! wat zal dat zalig wezen,
Als de ziel naar boven gaat,
't Godsgejuich zal eeuwig wezen.
Zoo als er geschreven staat.
O! wat zal dat zalig wezen,
Aan de tafel van Gods Zoon;
Wat zullen 't zoete spijzen wezen
Bij 't Lam in 't midden van den troon!
En wat zullen de Engelen juichen,
Over zoo een zondig kind;