Boekgegevens
Titel: Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Auteur: Kleinendorst, K.
Uitgave: 's Gravenhage: J. van Golverdinge & Zoon, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5451
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201022
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: protestantisme
Trefwoord: Bekering
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
had losgemaakt en hare ziel van den dood gered had,
verhief zij hare stem in het zingen boven allen uit.
Tot diep in den nacht was er een gezelschap van
17 personen tegenwoordig, die des Heeren lof mede
verkondigden. Des nachts gaat zij een weinig rusten;
maar vroeg in den morgenstond ontwaakt zij weder
en met zulk een vrede en blijdschap, dat het eerste,
't welk zij begeerde , was haar Psalmboekje, waarop
zij terstond verzocht, met haar in den vroegen mor-
genstond te zingen Ps. 104 : 17 :
Ik zal, zoo lang ik 't levenslicht geniet,
Gods mogendheid verheffen in mijn lied :
Ik zal mijn God met lofgezangen eeren,
Terwijl ik nog op aarde mag verkeeren.
Mijn aandacht zal op Hem gevestigd slaan,
En met vermaak zijn grootheid gadeslaan.
Ik zal mij in den God mijns heils verblijden,
En, dag op dag, aan Hem mijn psalmen wijden.
Na het zingen vermaant zij met allen ernst haar
eenigen broeder, wat het zijn zal, indien hij onbekeerd
blijft voortgaan.
Het bleef echter geen zangtijd. De vijand bleef
ook niet achter. Tot groote ontsteltenis van de ouders
en van allen die daarbij tegenwoordig waren, komt
zij in een toestand, dat het scheen alsof zij geheel
verstandeloos werd. De Heere echter voorzag het