Boekgegevens
Titel: Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Auteur: Kleinendorst, K.
Uitgave: 's Gravenhage: J. van Golverdinge & Zoon, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5451
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201022
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: protestantisme
Trefwoord: Bekering
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
die er had plaats gegrepen, was voor de ouders zóó
duidelijk, dat zij elkander toeriepen: „Dit is van den
Heere geschied en het is wonderlijk in onze oogen."
Hoe zwak zij anders ook was naar het ligchaam,
het was niet mogelijk dat Leentje nu zwijgen kon.
De zielsvreugde lag nu steeds op haar gelaat. O! wat
is het wonderlijk, wanneer het koorn de jongelingen
en de most de jonkvrouwen sprekende maakt. Ver-
scheidene Psalmverzen moesten er steeds gezongen
worden en haar zwakke kinderstem werd nog boven
allen uit gehoord. Kort hierna kwam de doctor binnen,
die meer zag dan hij sprak en vraagde hoe het met de
zieke ging? „Goed doctor," riep zij, met een blij
gemoed, ik behoef nu geen medicijnen meer. Ik heb
nu een anderen Medicijnmeester in den hemel; de
Heere Jezus is nu mijn Medicijnmeester en die zal
in al mijn zielsnooden en ligchaamsellenden voorzien
zoo kind, antwoordde de doctor; ja doctor, voegde
zij er dadelijk bij, wij moeten allen bekeerd worden,
anders moeten wij gewis verloren gaan. Ja kind,
antwooordde de doctor, dit zal wel zoo zijn. Den gan-
schen dag werd verder doorgebragt met den Heere
te prijzen. Waarlijk, er was een stemme des gejuichs
in de tente der regtvaardigen; de regterhand des
Heeren doet krachtige daden. Den voorafgaanden dag
was zij zoo zwak, dat zij het slaan van het uurwerk
niet kon verdragen en toen de Heere hare banden