Boekgegevens
Titel: Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Auteur: Kleinendorst, K.
Uitgave: 's Gravenhage: J. van Golverdinge & Zoon, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5451
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201022
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: protestantisme
Trefwoord: Bekering
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
komen vader," en zij werd zoo wonderbaar verblijd,
dat zij er op aandrong om te zingen Ps. 25 : 6:
Wie heeft lust den Heer te vreezen,
"t Allerhoogst en eeuwig goed?
God zal zelf zijn Leidsman wezen;
Leeren, hoe hij wand'len moet, enz.
Haar zwakke kinderstem werd boven allen uitge-
hoord. Het was of hare jeugd vernieuwd werd, als
die eens arends. Ook moest Ps. 100 : 3 nog ge-
zongen worden:
„Gaat tot Zijn poorten in met lof,
Met lofzang in Zijn heilig hof;
Looft Hem aldaar met hart en stem;
Prijst Zijnen Naam; verheerlijkt Hem."
Toen dit gezongen was, dacht de vader en zij,
die daarbij tegenwoordig waren, met een oog op
hare zwakheid, dat zij nu hoogst vermoeid zou zijn;
dientengevolge wilde haar vader, haar met een wei-
nig water en wijn verkwikken, en onder dit be-
drijf kwam hem voor, dat zij nu weldra den nieuwen
wijn zou drinken in den hemel. Hiermede bij haar
komende, weigerde zij zulks, zeggende - neen, vader!
ik moet geen wijn hebben; straks zal ik dien nieuwen
wijn drinken in het koningrijk der hemelen. Hetgeen
nu met het kind was gebeurd en de hartsverandering
2