Boekgegevens
Titel: Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Auteur: Kleinendorst, K.
Uitgave: 's Gravenhage: J. van Golverdinge & Zoon, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5451
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201022
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: protestantisme
Trefwoord: Bekering
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Vorige scan Volgende scanScanned page
16
welke zielsangsten zjj te worstelen had. De ouders
den toestand en de angsten ziende, waarin hun kind
verkeerde, hadden het voorrecht dat zij mogten doen,
't geen de dichter zegt:
„Zij sloegen 't oog op God,
Zij liepen als een stroom Hem aan."
De Heere voorzag het dan ook genadiglijk, zoo
dat de zielsangsten en ligchaamsbenaauwdheden weken
en Zij in een bedaarde en stille stemming kwam,
zonder dat zij echter sprak. In die stille en bedaarde
stemming komt vrouw Sch.... wederom bij haar en
vraagde haar stil, (de ouders waren nu in een andere
kamer), „Leentje! doet de Heere u geen onrecht,
dat Hij u zoo laat lijden?'' Die vraag deed haar met
verbazing vrouw Sch.. .. aanzien. „Vrouw Sch.. ..!
zeide zij, „zou de Heere mij onregt aandoen, neen!
de Heere is regtvaardig en ik zal mijn mond niet
opendoen. Het zijn mijne zonden, waarvan ik de
bitterheid nog moet ondervinden." Zonder hierop ver-
der iets te zeggen, loopt vrouw Sch____naar de andere
kamer, waar de ouders waren en zeide: „wat spreekt
Leentje verblijdend en wat spreekt zij heerlijke taal."
Zij komen met elkander wederom aan de sponde en
Leentje zegt: „O, vader! de Heere heeft mij een
ander hart gegeven, ik gevoel dat ik Hem liefheb."
Is dat waar kind? antwoordde de vader. „Ja vol-