Boekgegevens
Titel: Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Auteur: Kleinendorst, K.
Uitgave: 's Gravenhage: J. van Golverdinge & Zoon, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5451
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201022
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: protestantisme
Trefwoord: Bekering
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
dat de Heere tot haar was ingekomen, waarop zij
antwoordde: soms ja; maar dat zij ook wel eens
vreesde of het wel waarheid was. Verder waren op
dien dag de ligchaamsbenaauwdheden zóó groot, dat
zij bijna geen woord kon spreken. Des namiddags
komt de ouderling de B. . . . en vragende naar haar
toestand, drukte zij uit dat ze zoo vast aan vader en
moeder gebonden was en dat zij moest sterven, ver-
zoekende tevens dat hij den Heere zou vragen, dat
die eene losmaking mogt schenken. Aan hare begeerte
werd dan ook voldaan en nadat de ouderling was ver-
trokken, werd de zwakte van haar ligchaam zóó
groot, dat zij niet kon verdragen' dat er door de
kamer werd geloopen, het uurwerk aan den wand
moest zelfs stilstaan. Het scheen nu niet anders of
de nacht tusschen 1 en 2 Mei zou de laatste nacht
zijn. Des Zondagsmorgens den 2 Mei komt eerst vrouw
Sch. ... nog aan, voor dat zij naar de kerk zou
gaan, om te zien of Leentje nog leefde Binnenko-
mende heeft zij zulk eene benaauwdheid, dat het
scheen als of het oogenblik van sterven daar was.
Zij kwam echter weder bij en werd tot omstreeks
12 ure zeer kalm. Even na dien tijd krijgt zij eene
vreeslijke zielsbenaauwdheid, zoo hevig als het nog
nimmer was geschied. Zij had zich zeiven bedrogen
en de vijand viel haar aan, dat het slechts consciën-
tie werk was. Het was op haar gelaat te lezen, met