Boekgegevens
Titel: Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Auteur: Kleinendorst, K.
Uitgave: 's Gravenhage: J. van Golverdinge & Zoon, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5451
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201022
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: protestantisme
Trefwoord: Bekering
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
volle gemoedsstemming. Nadat de leeraar raadgevend
en overeenkomstig haar toestand met haar had ge-
sproken, vraagt hij om nog met haar te bidden, 't
welk zij met een hartelijk ja dominé! beantwoordt.
Onder het gebed, toen de leeraar uitdrukte „dat Chris-
tus zondaren redt en zaligt en dat hier eene zondares
lag, die gered moest worden, dewijl zij zóó niet kon
sterven," begon zij weêr buitengewoon te weenen.
Nadat de leeraar vertrokken en zij wat stil was gaan
liggen, roept zij op het onverwachts haar moeder.
Haar moeder nu kwam niet veel bij haar bed, van
wege haar zwak ligcliaam door het zenuwgestel.
„Moeder!" roept zij, „kom eens bij mij." De moeder
bij haar komende, vraagde: „wat is het kind?" „O,
moeder,' nu geloof ik dat de Heere in mijn hart is
gekomen, het is mij nu zoo gemakkelijk, het is nu
zoo wonderlijk, ik wil nu wel gaan sterven en dan
moet gij maar niet verdrietig zijn." Maar, Leentje!
vraagde de moeder, hoe is u dat dan zoo gemakkelijk
geworden? De moeder vraagde zulks omdat haar
aandacht er op gevallen was, dat zij onder het gebed
van den leeraar zoo buitengewoon bewogen werd.
„O, moeder!" riep zij verblijdend uit, „de Heere is
tot mij ingekomen " Hierop nam de zwakte van haar
ligchaam zoodanig toe, dat het scheen alsof haar
einde reeds nabij was. Dit duurde tot 1 Mei, toen
haar gevraagd werd, of zij het nog kon gelooven.