Boekgegevens
Titel: Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Auteur: Kleinendorst, K.
Uitgave: 's Gravenhage: J. van Golverdinge & Zoon, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5451
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201022
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: protestantisme
Trefwoord: Bekering
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
"Wederom sprak zij uit denzelfden toestand en dat
zij verloren was. De leeraar wees haar op den weg
langs welken juist verlorenen kunnen behouden worden.
Hij zeide tot haar wie Jezus was en wat Hij gedaan
had en nog doet om ellendigen te redden en om
verlorenen te behouden. Twee dagen en twee nachten
bleef zij echter nog in het gezicht van haren verloren
toestand liggen en hare zielsangsten werden soms
zoo groot, dat het huis haar te eng scheen. Onder
afwisseling van zulk een droefheidsgevoel ging dat
voort tot 10 April, toen zij wederom hevig beangst
en bedroefd werd. Haar vader dit bemerkende, vraagde:
Leentje, meent gij nog dat uwe zonden te groot en
te veel zijn, dat de Heere ze niet vergeven kan?
„O, vader!"' antwoordde zij, „ik ben ook zoo be-
droefd dat ik van u en moeder af moet en ik ben
zoo vast aan u en moeder verbonden, zoodat ik ook
van u moet worden losgemaakt." Ja kind! dit is ook
waar, sprak de vader, want er staat geschreven:
„wie vader of moeder lief heeft boven Mij, is Mijns
niet waardig." Onder anderen kwam hierop de leeraar
haar wederom bezoeken en vragende, hoe het haar
ging, antwoordde zij met eene bedroefde stem, dat
zij ook zoo vast aan vader en moeder verbonden
was, en toen de leeraar haar nader vraagde, hoe
het met haar was met betrekking tot haar zielstoe-
stand, sprak zij uit eene zeer bedrukte en kommer-