Boekgegevens
Titel: Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Auteur: Kleinendorst, K.
Uitgave: 's Gravenhage: J. van Golverdinge & Zoon, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5451
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201022
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: protestantisme
Trefwoord: Bekering
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
Christus heeft de Heere den weg voor de grootste
zondaren geopend, indien zij met hunne schulden tot
Hem den toevlucht nemen. In weerwil echter van
dat alles, dat er bij den Heere vergeving is, bleef
zij ei" maar bij staan, dat er nooit iemand zooveel
zonden gedaan had als zij. En ofschoon haar vader
zeide: „Leentje, ik ben ook een groot zondaar en
toch geloof ik dat de Heere mij genade heeft be-
wezen," riep zij al weenende, met innerlijk leedgevoel
uit: „neen! neen, vader, zoo als ik er een ben is
er op aarde geen." Heere! zoo riep zij verder, och
Heere, bekeer mij toch, ik kan zoo niet sterven als
ik geboren ben. Kort hierop kwam buurvrouw Sch____,
die meermalen kwam, waartegen zij hetzelfde sprak,
en wel, dat er nooit zulk eene groote zondares op
aarde was geweest. Buurvrouw Sch. ... antwoordde
haar, dat er zoo groot zondaar niet kan zijn, of daar
was bij God vergeving, wanneer de zonden in waar-
heid met berouw en leedwezen voor den Heere werden
beleden. Met verwondering riep zij hierover uit: „ Wel
vrouw Sch. ... zou de Heere dat nog kunnen doen?"
Met alleen kunnen, gaf vrouw Sch ... ten ant-
woord, maar de Heere wil dit ook doen. Hierop
werd zij een oogenblik stil en het was even als of
er eenige verademing kwam.
Kort daarna komt ook de leeraar, die geroepen was en
vraagt haar naar de reden of oorzaak van haren angst.