Boekgegevens
Titel: Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Auteur: Kleinendorst, K.
Uitgave: 's Gravenhage: J. van Golverdinge & Zoon, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5451
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201022
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: protestantisme
Trefwoord: Bekering
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
op het vragen, van haar moeder, wat eigenlijk de
oorzaak van haar weenen was, geen antwoord gaf,
werd de vader geroepen die bij haar komende,
vraagde : Leenlje, kind ! waarom weent gij ?' Ook
hij kreeg op zijn vragen geen antwoord. Omdat zij
echter met weenen bleef aanhouden, vraagde de
vader een oogenblik daarna andermaal: Leentje!
Wat is het toch? och, mijn kind! zeg het vader
maar. Op het sterk aanhouden van den vader om
toch te weten te komen waarom zij weende, roept
zij eindelijk weenende en met een snikkende stem
uit: „O, vader, ik heb zooveel zonde, ik heb zoo-
veel kwaad gedaan." Toen de vader verder »raagde
tegen wien zij dat kwaad bedreven had, was haar
antwoord: „tegen den Heere, tegen u en tegen
moeder, en nu moet ik sterven en voor eeuwig ver-
loren gaan."
De ouders stonden op dit oogenblik als verslagen.
Zij bleef nog steeds voortgaan met weenen; haar aan-
gezicht naar den wand gekeerd houdende, onder het ge-
zicht van zóó te zullen sterven. O, vader! riep zij uit,
in de benaauwdheid en angst, die haar hadden aan-
gegrepen, „bid nog voor mij en laat ook den dominé
roepen; maar mijne zonden die ik zie en gevoel zijn
zoo groot, dat zij niet vergeven kunnen worden."
O, kind, sprak de vader, al had gij de zonden van
de geheele wereld er was nog ontkoming voor u. In