Boekgegevens
Titel: Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Auteur: Kleinendorst, K.
Uitgave: 's Gravenhage: J. van Golverdinge & Zoon, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5451
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201022
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: protestantisme
Trefwoord: Bekering
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
ook , door Hem nog wederom in de gunst en gemeen-
schap van God konden hersteld worden, waardoor
zijne hoop, met betrekking tot zijn kind wederom
herleefde.
Den daaropvolgenden woensdag, 26 Maart, zat zij
zoo . ongesteld aan tafel, maar ook zoo ontevreden,
dat het op haar gelaat te lezen stond, wat er van
binnen in haar omging. Des middags verzocht zij
naar bed te mogen gaan, aan welk verzoek voldaan
werd door haar daarheen te dragen naardien zij van
zwakheid het alleen niet doen kon.
Toen zij ging liggen, keerde zij haar aangezicht
naar den wand, zonder één woord te spreken. Iets
te vragen, durfden de ouders kwalijk te doen wegens
hare verkeerdheid.
Toen de leeraar bij haar kwam, wenkte zij de
dienstbare, zonder dat de leeraar dit bemerkte, voor
haar te gaan staan, opdat zij het spreken maar niet
hooren zou. Toen zij een korten tijd te bed was
geweest, werd haar door iemand de vraag gedaan:
„Leentje, als gij zoo eens in deze benaauwdheid
stierf, waar zou het dan met u heen?" Hierop
antwoordde zij echter niet één woord. Een korten
tijd daarna lag zij bitterlijk te weenen. Dit was
voor de ouders iets vreemds, naardien er niets an-
ders van haar werd vernomen dan boosheid of ver-
keerdheid. Toen zij met weenen bleef aanhouden en