Boekgegevens
Titel: Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Auteur: Kleinendorst, K.
Uitgave: 's Gravenhage: J. van Golverdinge & Zoon, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5451
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201022
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: protestantisme
Trefwoord: Bekering
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eenvoudig verhaal van de bekeering en het zalig afsterven van Lena Paulina Lampers, overleden 8 julij 1880 ...
Vorige scan Volgende scanScanned page
8
school zijnde, moesten de ouders, tot hunne smart,
dan ook al menigmaal klagten over de wedersti'evig-
heid van hun kind vernemen. Het leeren gaf dan
ook bijna niets. In één woord én op de naaischool,
én op de catechisatiën, én op de bijzondere school,
overal was Leentje het woelige en ongehoorzame
kind. Op ruim elfjarigen leeftijd moesten de ouders
haar van wege de ongesteldheid des ligchaams, van
de scholen onthouden. Die ongesteldheid werd door
bloedgebrek eene slepende ongesteldheid, zoodat zij
in Februarij 1880 binnenshuis moest blijven. Onder
die ongesteldheid was zij meestal verdrietig en ver-
keerd omdat zij niet kon zooals zij wilde. Menigmaal
was zij boos en met vijandschap tegen den Heere
vervuld, zooals zij naderhand dit ook voor Hem en
voor de menschen heeft beleden. Veertien dagen
vóór dat de Heere haar aan haar verloren toestand
ontdekte en hare ziel redde, was de vader met
bittere droefheid over den toestand van zijn doch-
tertje aangedaan, ziende hoe afkeerig en vijandig
zij zich openbaarde. Eens, dat de vader uit de stad
huiswaarts keerde, gevoelde hij, dat hij, en evenmin
zijne zwakke vrouw, hun eenig dochtertje niet kon-
den missen om het zóó te zien sterven als het gebo-
ren was. Hierover was de vader zuchtende tot den
Heere, dat Hij toch de Magtige was om zijn kind
te bekeeren en het nog te stellen tot een naam en