Boekgegevens
Titel: Beknopte geschiedenis der Nederlandsche bezittingen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5389
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201007
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Nederlandse koloniën, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte geschiedenis der Nederlandsche bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDERLANDSCH INDIË.
i. de hindoes en de mohammedanen in den 0. i. archipel.
1. Ilet schoone Insulinde, gelegen op den handelsweg tus-
schen China en Indië, werd reeds kort na het begin onzer
tijdrekening door Indische en eerst vele eeuwen later door
Chineesche kooplieden bezocht.
De Hindoes, niet tevreden met er handel te drijven, leg-
den omstreeks de zesde eeuw koloniën aan op Java, en van
liier in de veertiende eeuw op Sumatra. Zij maakten de
bewoners dier eilanden bekend met de rijst en de kunst
haar te verbouwen.
Naarmate de Hindoes zich meer met de bewoners van
den Indischen Archipel vermengden, namen dezen hunne
meerdere beschaving en hun godsdienst over, zonder echter
hunne oude gebruiken te laten varen. Sedert ontstond de
Hindoe-Javaansche litteratuur, en verrezen op Java eene
menigte tempels, waarvan hier en daar nog overblijfselen
worden gevonden, zooals de Boro-Boedhoer bij Magelang
in de residentie Kadoe, en de zeven tempels bij Oenarang
in de residentie Samarang.
2. Onder de Hindoe-rijken, die op Java ontstonden, is
liet belangrijkste het in de negende eeuw gestichte Madja-
pahit, welks radja (koning) van lieverlede leenheer werd
KOLLEWIJN Nz., Oost-Indui. 2e druk. 1