Boekgegevens
Titel: Beknopte geschiedenis der Nederlandsche bezittingen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5389
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201007
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Nederlandse koloniën, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte geschiedenis der Nederlandsche bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
zij een onderwerp behandelen^ waarmede het de plicht van ieder be-
schaafd "Nederlander is evenzeer hekend te zijn , als met hetgeen op
zijn geboortegrond is voorgevallen.
Het is mijn streven niet geweest een uitgewerkt^ maar wel een
eenigszins scherp geteekend beeld te geven van de ontwikkeling, die
de tegenwoordige toestanden in onze koloniën heeft te voorschijn ge-
roepen. Wat de leerboeken der Vaderlandsche geschiedenis bevatten
is hier achterwege gelaten^ daarentegen is van de ethnographie van
den O. I. Archipel een en ander opgenomen, dat onmisbaar is om
eenig denkbeeld van die kolonie te verkrijgen.
Ik heb gepoogd, te doen uitkomen, wat het kleine Nederland aan
die talrijke Indische bevolking te danken heeft, en welke dure plich-
ten jegens die bevolking dientengevolge op Nederland rasten.
Amersfoort 1874. a. m. k.
VOOE BERICHT VAN DEN TWEEBEN LRÜK.
Uitbreiding van het in dit werkje medegedeelde is o. a. te vinden
in J. J. Meinsma, Geschiedenis van de Nederlandsche Oost-Indische
Bezittingen; Mr. P. A. Van der Lith Nederlandsch Oost-Indiej
J. Wolbers ^ Geschiedenis van Suriname; Stedman ^ Reizen in Suri-
name.
Amersfoort 1876. a. m. k.