Boekgegevens
Titel: Beknopte geschiedenis der Nederlandsche bezittingen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5389
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201007
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Nederlandse koloniën, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte geschiedenis der Nederlandsche bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
67
een tractaat tot stand, waarbij de Britsche regeering ver-
gunning verleent en hare medewerking toezegt, om uit
Engelsch Indië en uit Hongkong immigranten voor Suriname
te verkrijgen.
25. Om de W. I. bezittingen tot een meer zelfstandig
bestunr op te leiden en het subsidie, dat Nederland jaar-
lijks moet verstrekken, geleidelijk te verminderen, werd bij
de wet van 1866 het bestuur op de volgende wijze geregeld.
In Suriname is het uitvoerend gezag toevertrouwd aan een
gouverneur, bijgestaan door een Raad van Bestuur. Hij
deelt de wetgevende macht met een vertegenwoordigend
lichaam, de Koloniale Staten, waarvan hij zelf vier leden
voor één jaar benoemt, terwijl de overige, minstens negen
in getal, voor den tijd van zes jaren door de kiezers geko-
zen worden.
Het bestuur van Curagao verschilt daarin van het Suri-
naamsche, dat al de leden van den Kolonialen Raad door
den koning worden benoemd. Op de andere eilanden be-
rust het bestuur bij een gezaghebber, bijgestaan door twee
landraden.
Suriname zou eene meer voordeelige bezitting voor Ne-
derland kunnen worden, indien op zijn rijken bodem eene
landbouw-kolonie verrees; maar zoolang de vloek der sla-
vernij blijft nawerken, bestaat de vrees, dat dit vruchtbare
land met de overige \V. I. bezittingen in een kwijnenden
toestand zal blijven.