Boekgegevens
Titel: Beknopte geschiedenis der Nederlandsche bezittingen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5389
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201007
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Nederlandse koloniën, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte geschiedenis der Nederlandsche bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
64
zonder noeinenswaardigen tegenstand te hebben geboden,
weder in de handen der Engelschen.
Beter verdedigde zich Curagao. Twee malen landden er
de Engelschen, maar telkens werden zij van 'teiland ver-
dreven. De blokkade bracht schaarschte van levensmiddelen
teweeg: een Amerikaansch schip met meel geladen ver-
schalkte de Engelschen en behoedde voor hongersnood.
Toen nam de Engelsche schout-bij-nacht Brisbane list te
baat. In de laatste dagen van December 4807 eischte hij
nogmaals het eiland op, en een weigerend antwoord beko-
men hebbende, trok hij met zijne scheepsmacht af. Gansch
Curagao jubelde en besloot den Oudejaarsavond eens recht
lustig te vieren. De gouverneur Changuion gaf het voor-
beeld. Brisbane had op het volgen dezer oud-HoIlandsche
gewoonte gerekend. In den nacht keerde hij terug, en toen
in den vroegen morgen van Nieuwjaarsdag de verdedigers
voor hunne taak ongeschikt waren, maakte hij zich van
Curagao meester.
20. Tijdens het Engelsche bestuur in Suriname (4804—
1810) verminderde de productie van suiker, koffie en ka-
toen tot op de helft. Deze hing af van de slavenmacht,
en daar de Engelschen den slavenhandel hadden afgeschaft,
nam het aantal arbeiders op de plantages, in weerwil van
den sluikhandel in slaven door sterfte en ontvluchting zoo-
zeer af, dat hier en daar de arbeid moest worden gestaakt.
Door gebrekkigen aanvoer van levensmiddelen leden de ko-
lonisten , bij het geringe aantal kostgronden, soms aan het
noodige gebrek.
vi. ue w. i. koloniën komen weder aan nederland,
doch blijven kwijnen.
21. De vreugde, die men in de kolonie aan den dag
legde, toen de Engelschen, overeenkomstig de bepalingen
van het Weener congres, het bestuur weder aan Nederland