Boekgegevens
Titel: Beknopte geschiedenis der Nederlandsche bezittingen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5389
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201007
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Nederlandse koloniën, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte geschiedenis der Nederlandsche bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ihdsrh-j:.: O : .
VOORBERICHT VAN PEN EERSTEN DRUK.
Evenals bij de samenstelling van mijn Leerboek der Atgemeene
Geschiedenis is bij het schrijven van dit werkje in oog gehouden,
dat er op de school behalve Geschiedenis nog zooveel andere vakken
onderwezen moeten worden. Met zorg is dan ook overwogen^ wat
kon worden achterwege gelaten en wat moest worden vermeld.
Een leerboek voor de scholen dient bijna niets te bevatten dan
wat de leerling zich eigen moet maken , wil de leeraar ontwikkelend
onderwijs geven, d. i. wil hij met zijne leerlingen in cene vergelijking
of beoordeeling van feiten treden., en niet slechts voordragen., of wil
hij verstaan worden, indien hij het noodig acht over eenig punt uit
te wijden.
Bijna: want niet zelden xvordt door cijfers en namen , als de aan-
dacht er lang genoeg op gevestigd is geweest, eene algemeene voor-
stelling gegeven, die behouden blijft, al gaan d>e cijfers en namen
voor de herinnering verloren.
Dit boekje is er daarom op ingericht door de leerlingen niet bloot
gelezen, maar geleerd, en door den leeraar verklaard te worden :
waar eene verklaring van uitdrukkingen a/s monopolie, strandrecht,
batikken, differentieole rechten enz. noodig is, verdient eene mon-
delinge bij het onderIVijs steeds de voorkeur.
De volgende bladzijden kunnen als een aanvulsel van de gewone
leerboeken der Vaderlandsche geschiedenis aangemerkt ivorden, daar