Boekgegevens
Titel: Beknopte geschiedenis der Nederlandsche bezittingen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5389
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201007
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Nederlandse koloniën, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte geschiedenis der Nederlandsche bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
61
oorzaakte zulke kosten en ongelegenheid, dat Crommelin in
overleg met den Raad f 400,000 papieren of kaartengeld
in omloop bracht en zelf aanzoek bij de negers deed om
vrede te sluiten. Bij de onderhandelingen zeide een der
negerhoofden tot de Nederlandsche afgevaardigden: »Wij
bezweren u, uw gouverneur en den Raad te zeggen, dat
zij zorg dragen, de planters zeiven een wakend oog over
hunne eigendommen te laten houden, en deze niet zooals
gewoonlijk aan dronken opzichters toe te vertrouwen, die
door het onrechtvaardig en onbarmhartig straffen der sla-
ven , het mishandelen hunner vrouwen en dochters en het
verwaarloozen der zieken moedwillig menschen naar de bos-
schen doen vluchten, die in het zweet huns aanschijns hun
brood eten, zonder wier handen uwe kolonie te gronde
zou gaan, en bij wie gij nu op eene zoo onaangename
wijze moet komen om vrede en vriendschap te zoeken."
Er kwam eindelijk een vrede tot stand, waarbij de onaf-
hankelijkheid der Boschnegers erkend, en hun een jaar-
lijksch geschenk van wapens, kruid en lood toegezegd werd.
De negers beloofden geene strooptochten meer te zullen
ondernemen en wegloopers tegen eene bepaalde som uit te
leveren.
Omstreeks dezen tijd verspreidde zich meer en meer de
melaatschheid, die door negers uit Afrika was overgebracht.
Wel bestond er een verbod der Regeering tegen den ver-
koop van slaven, die aan die ziekte leden; doch er waren
geene voorschriften, slaven, die ingevoerd werden, te keuren.
iv. achteruitgang der plantages. opheffing der
w. i. compagnie.
15. De gestadige achteruitgang der koloniale financiën
deed de familie Sommelsdijck besluiten, haar aandeel in
Suriname aan Amsterdam te verkoopen (1/70). In deze
stad kwam nu eene vereeniging tot stand , die zes millioen