Boekgegevens
Titel: Beknopte geschiedenis der Nederlandsche bezittingen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5389
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201007
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Nederlandse koloniën, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte geschiedenis der Nederlandsche bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
50
ren der 25.000 Europeanen, die zich in Nederlandsch Indië
bevonden , en eene van f 300.000 voor dat aan de kinderen
der 15 millioen inlanders. Nadat in 1864 te Batavia eene
school was opgericht ter opleiding van inlandsche genees-
heeren (doctors-djawa), werden bij koninklijk besluit van
1871 de volgende bepalingen voor het inlandsch onderwijs
van gouvernementswege vastgesteld: opleiding van onder-
wijzers in kweekscholen, gebruik (zooveel mogelijk) van de
landtaal bij het onderwijs, uitsluiting van kerkelijk onder-
wijs , toezicht van inspecteurs en plaatselijke schoolcommis-
siën, bekostiging van het onderwijs uit 's lands kas en hef-
fing van schoolgelden. Inderdaad reeds een groote vooruit-
gang vergeleken bij vroeger. Sedert is in 't belang der
inlanders reeds veel meer gedaan, en nog jaarlijks neemt
het aantal toe dergenen, bij v-ie de overtuiging veld wint,
dat het Nederlands plicht is in deze nog zeer veel meer te doen.