Boekgegevens
Titel: Beknopte geschiedenis der Nederlandsche bezittingen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5389
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201007
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Nederlandse koloniën, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte geschiedenis der Nederlandsche bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
49
Regeering.............0,75 miiln.
Justitie en rekenkamer.......ruim 3 »
Dep. van finantiën........» 4 »
» » binnenlandsch bestuur . . . . » 40 »
» » onderwijs, eeredienst en nijverheid bijna 7 »
» )) burgerhjke openbare werken . ruim 7 »
Dep. van oorlog.........ruim 18 »
» » marine . ,.......» 5 »
ruim 86 miiln.
Daarbij kwamen onder dezelfde rubrieken aan Indische
uitgaven in Nederland nog 19V2 millioen, zoodat het totaal
der" uitgaven 106 millioen bedroeg.
De Indische inkomsten in Indië waren geraamd op 63.
millioen en daarvan aan:
opiumpacht......."12'/a millioen
in- en uitvoerrechten ... 672 »
landrente.......»
zoutverkoop ...... 6 »
verkoop van koffie en suiker . 15 »
De Indische inkomsten in Nederland waren geraamd op
54 millioen, als:
verkoop van koffie .... 36 millioen
» » suiker .... 10'/g »
» »tin.....6^/4 »
liet geheel der inkomsten was geraamd op 117 millioen,
zoodat er een voordeelig slot te verwachten was van 11
millioen.
In vorige jaren had de schatkist soms nog saldo's van 20
ä 30 millioen uit Indië genoten.
69. Terwijl er vroeger niets werd gedaan om het lot te
verbeteren der inlanders, wier arbeid zulke groote voor-
deelen aan onze schatkist bezorgde, is de Regeering langza-
merhand begonnen naar de stem der menschelijkheid te
luisteren. Op de bovenvermelde begrooting komt eene uit-
gaaf voor van / 700.000 voor het onderwijs aan de kinde-
KOI.LEWIJN NZ., Oost-Indïé. 2e druk. 4