Boekgegevens
Titel: Beknopte geschiedenis der Nederlandsche bezittingen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5389
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201007
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Nederlandse koloniën, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte geschiedenis der Nederlandsche bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
gouvernements-suikercultuur na twintig jaren zou worden
afgeschaft.
In hetzelfde jaar werd ook de agrarische wet aangenomen,
die het den inlander mogelijk maakt eigenaar te worden
van gronden, welke hij in erfelijk individueel gebruik heeft,
en die het afstaan van gronden in erfpacht voor vijf en
zeventig jaar in beginsel vaststelt, ten einde aan Europea-
nen voldoende zekerheid voor hun kapitaal te geven, wan-
neer zij voor eigen rekening woeste gronden in cultuur wil-
len brengen.
In 1874 is in sommige deelen van de residentie Samarang
het individueel grondbezit onder de inlanders ingevoerd.
ix. bevestiging en uitbreiding van het nederlandsch
gezag in den o. i. archipel. toepassing van
xhldere handelsbeginselen.
60. Ondertusschen waren de Padri's weder begonnen in-
vallen te doen in de Padangsche Bovenlanden (1831). Zij
werden bijgestaan door Atjehneesche zeeroovers, die echter
eene geduchte les ontvingen van majoor Michiels, waarop
de Padri's spoedig weer tot onderwerping werden gebracht
(1832). Maar reeds in 't volgende jaar barstte er in de Pa-
dangsche Bovenlanden een nieuwe opstand uit. Belastingen
op de opium, de hanengevechten en eenige handelsartikelen,
en zware koeliediensten, hadden de Maleiers, die op Su-
matra een meer fieren aard hebben dan op Java, ontevre-
den gemaakt; onverstandige Nederlandsche ambtenaren
hadden hen somtijds in hunne godsdienstige overtuiging
gekrenkt, en nu wisten de Padri's, door van hun kant in-
schikkelijkheid te toonen, de Maleiers op hunne hand te
krijgen. Onverwachts werden de Nederlandsche forten aan-
gegrepen en de bezetting van Bondjol vermoord; slechts een
gedeelte der troepen wist te ontkomen. Nu ontstond er een
wreede en bloedige oorlog, die eerst in 1838 door kolonel
Michiels tot een goed einde werd gebracht.