Boekgegevens
Titel: Beknopte geschiedenis der Nederlandsche bezittingen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5389
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201007
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Nederlandse koloniën, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte geschiedenis der Nederlandsche bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
ment twee vijfden wordt ingehouden. Want bij het invoe-
ren van 't cultuurstelsel werd als beginsel aangenomen, dat
de inlanders van de koffietuinen evenzeer als van de rijst-
velden landrente moesten betalen, en nu was deze het ge-
makkelijkst te innen door haar op twee vijfden van den
marktprijs der koffie te stellen. De koffie, waarvoor aan de
inlanders / 9 per pikol (62 K.G.) werd uitbetaald, is door
het gouvernement in Nederland soms verkocht voor ƒ 30.
Daar het arbeidsloon niet naar de inspanning maar naar
de opbrengst wordt uitbetaald, hangt de verdienste der in-
landers voor een groot gedeelte af van de vruchtbaarheid
van den bodem en den afstand der koffietuinen van de dessa.
In denzelfden tijd waren de verdiensten in Passaroean 48
ets. daags en per hoofd tegen 3 ets. in Kadoe.
58. Voor de suikercultuur, waartoe fabrieksarbeid ver-
eischt wordt, ging de Regeering met particulieren contrac-
ten aan voor twintig jaar. Zij verbond zich tot het leveren
van het suikerriet d. i. het te doen planten, verzorgen,
snijden en aan de fabriek brengen, en daarvoor moest de
particulier al de suiker, die op zijne fabriek gemaakt werd
tegen een vastgestelden lagen prijs aan de Regeering ver-
koopen. Dewijl zich aanvankelijk weinig ondernemers voor-
deden, ging de Regeering ertoe over aan de suikercontrac-
tanten voor den tijd van twaalf jaren een renteloos voor-
schot te geven van een of twee ton gouds. De kwaliteit
der suiker was intusschen zeer slecht. Het gouvernement
die zich op 't grondgebied van Ned. Ind. bevinden, hebben aanspraak op be-
scherming van persoon en goederen. Particulieren, die zich in Ned. Ind.
wenschen te vestigen, hebben daartoe de vergunning noodig van den gouv.
gen. voor Java en Madura, en van den hoogsten gewestelijken gezaghebber
voor de andere deelen. In overeenstemming met den Raad van Indië kan
de gouv. gen. personen, niet in Indië geboren, daaruit verbannen, indien zij
gevaarlijk worden geacht voor de openbare orde en rust. De uitoefening van
den godsdienst is vrij; het recht van vereeniging en de vrijheid van drukpers
daarentegen beperkt.