Boekgegevens
Titel: Beknopte geschiedenis der Nederlandsche bezittingen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5389
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201007
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Nederlandse koloniën, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte geschiedenis der Nederlandsche bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
barstte, leed de Compagnie verbazende schade, en bij den
vrede van Parijs (1784) verkregen de Engelschen de vrije
vaart op de Oostersche zeeën en Negapatnam, dat als de
sleutel van Ceylon werd beschouwd.
Meer en meer bleek het, dat de toestand onhoudbaar
was; allerwegen kwamen oneerlijke praktijken en kwade
trouw aan 't licht, tot zelfs in 't beheer der gelden van de
Weeskamer te Batavia. De Compagnie, wier schuldenlast
tot vijf en tachtig millioen was gestegen, kon zich niet meer
staande houden zonder geldelijke hulp van de Staten.
Men zond thans twee personen naar Indië, die met den
gouv. gen. Alting (1780—1796) en den directeur-generaal
als commissarissen-generaal (personen met een bijna dicta-
toriaal gezag bekleed) al de verbeteringen tot stand moesten
brengen, die in deze omstandigheden noodig bleken te zijn.
Te midden van hun vruchteloos streven had in Nederland de
staatsomwenteling plaats, die den stadhouder de wijk deed
nemen naar Engeland, en ons in een oorlog wikkelde met
de Engelschen, die ons, ondanks de hulp van Frankrijk,
de Kaap, Malakka, Cochin, Trinconomale en Colombo,
Banda en de Molukken ontnamen. De kleine vloot, die
onder den schout-bij-nacht Lukas door de Regeering in 't
vaderland was uitgezonden om Indië te beschermen, viel bij
de Kaap den Engelschen in handen (1796).
vn. opheffing der o. i. compagnie. daendels. raffles.
van der capellen. du bus de ghisignies.
46. Bij de staatsregeling van 1798 werd de O. I. Com-
pagnie opgeheven. De Bataafsche Republiek nam hare be-
zittingen, eigendommen en schulden over, en verbond zich,
de actie-houders bij wijze van afkoop schadeloos te stellen.
Terwijl men het er nu wel over eens werd, dat het be-
stuur, de rechtspleging en de handelsaangelegenheden in
Indië van elkander gescheiden moesten worden, stonden