Boekgegevens
Titel: Beknopte geschiedenis der Nederlandsche bezittingen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5389
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201007
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Nederlandse koloniën, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte geschiedenis der Nederlandsche bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
6
generaal Duytnaer Van Twist de passarbelasting heeft afge-
schaft (1851), heeft de binnenlandsche handel door de passars
eene groote uitbreiding gekregen. Soms zijn er duizenden
inlanders op de passar bijeen. Niet slechts vindt men er
de kooplieden van beroep, die in hunne winkels en kramen
gouden sieraden , snoeperijen , kleederen , gereedschappen,
wapenen, bloemen, benoodigdheden voor het siri-kautven
en andere zaken ten toon stellen, maar ieder, die eenig
geld noodig heeft, biedt er iets te koop aan, zooals eene
kip, wat rijst of Turksche tarwe, dranken, vruchten en
gras voor paarden en trekdieren. Om tien of twintig centen
te ontvangen, wordt de Javaan niet moede een ganschen
morgen zijne geringe waar te koop aan te bieden. Te
midden der bedrijvigheid vertoonen zich ook dansers, danse-
ressen en muzikanten, om de aanwezigen voor eene kleine
gift te vermaken.
8. Terwijl de bewoners der Soenda-Ianden bouwland in
eigendom kunnen hebben, behooren in bijna al de andere
dealen van Java de rijstvelden, die kunstmatig besproeid
worden (sawa's), aan de dessa. Zij worden jaarlijks door
het dessa-bestuur verdeeld onder de bewoners, die geen an-
der grondbezit hebben dan de tuintjes om hunne woningen.
Dit bestuur bestaat uit het dessa-hoofd met zijn plaats-
vervanger en secretaris benevens eenige bijzitters (mantries):
allen worden door de ingezetenen verkozen.
In plaatsen, waar veel Europeanen wonen, gaat veel van
het eigenaardige, dat de bewoners der binnenlanden hebben,
verloren, maar komen vele hunner goede hoedanigheden
beter aan 't licht. Op alle plaatsen van eenigen omvang
vindt men zeer bekwame Javaansche handwerkslieden van
allerlei aard, zooals smeden, blik- en koperslagers, schrijn-
werkers, timmerlieden, metselaars, schoen- en kleerma-
kers, enz.
9. Ten tijde dat de Europeanen zich voor 't eerst op
Java vertoonden, werden de inlandsche vorsten er alom als