Boekgegevens
Titel: Beknopte geschiedenis der Nederlandsche bezittingen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5389
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201007
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Nederlandse koloniën, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte geschiedenis der Nederlandsche bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
zij liel heidensch gebleven deel der bevolking, en ontzagen
zij zich niet door raenschenroof zich in 't bezit van slaven
te stellen. De maatschappelijke en staatkundige toestanden
werden overeenkomstig den Koran gewijzigd, maar tevens
bleven de inlanders gehecht aan hunne oude goden, de
goede, en kwade geesten van boomen en stroomen, die
zulk eene voorname plaats in hun dagelijksch denken en
gevoelen innemen.
11. de inboorlingen, de arabieren en de chineezen.
4. Tot op dezen dag heeft er een in 't oog vallend ver-
schil stand gehouden tusschen de bewoners van Java: de
Soendaneezen, die ten W. en de Javanen, die ten O. van
de Tji Tandoewi wonen. Niet alleen verschillen zij in uiter-
lijk, taal en kleeding: de Soendaneezen bouwen hunne hui-
zen een weinig boven den grond , de Javanen plaat-
sen ze op den vlakken grond. Die woningen zijn van
bamboe en gewoonlijk met gedroogde bladeren (atap), doch
bij eenige meerdere welvaart met pannen gedekt; zij missen
vensters, hebben eene schuifdeur om het licht en de bewo-
ners binnen te laten, en zijn verdeeld in voorwoning en
huis. Het weinige huisraad, dat men er vindt, bestaat uit
eene van bamboe gevlochten halé-halé of rustbank, die ook
tot bed dient, wanneer de bewoners daarvoor geene mat en
een met kapok gevuld hoofdkussen bezitten, alsmede eene
kist tot berging van kleedingstukken, eenig keukengereed-
schap en een steenen pot, waarin nu en dan stroo of kaf
wordt gebrand om muskieten en andere insecten door den
rook te verdrijven. Een aantal van zulke woningen, op onge-
lijke afstanden van elkander geplaatst, beschaduwd door
kokospalmen, waringins en andere boomen, en vaak omsloten
door eene heg van hamhoe doerie, vormen eene dessa of kam-
po7ig (dorp). De levenswijze der bewoners is eenvoudig:
gekookte rijst met visch öf gedroogd vleesch en wat Spaan-
1*