Boekgegevens
Titel: Praktisch rekenboek voor de hoogste klasse der lagere school
Deel: 2e stukje
Auteur: Kolff, A.H. van der
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1892
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5381
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201003
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Praktisch rekenboek voor de hoogste klasse der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
4. Een wijnkooper heeft 120 L wijn van f 1,08 den L.
Hij tapt er 20 L af en vult die weer aan met water.
Van dat mengsel tapt hij nog eens 20 L af en vult de
rest weer aan met water. Hoeveel is de waarde van 1 L
van het laatste mengsel?
5. A kan zeker werk afmaken in 12 dagen; B heeft
daartoe 15 dagen noodig en C zou het in 10 dagen kunnen
doen. Zoo zij nu met hun drieën dat werk verrichten en
daarvoor ƒ 30 ontvangen, hoeveel komt dan ieder van dat
geld toe?
6. Een kapitaal van ƒ 6000 is op intrest gezet, ge-
deeltelijk tegen 4V4 en de rest tegen 3^4 pet. 'sjaars.
Wanneer dat kapitaal per jaar f 243 opbrengt, hoeveel
is dan uitgezet tegen 4V4 percent?
7. Van 200 HL rogge, ingekocht tegen / 6V4 den
HL, werd het ®/4 verkocht voor ƒ 960 en de rest tegen
zulken prijs, dat de winst op de geheele partij ƒ 50 be-
droeg. Tegen welken prijs per HL is de rest verkocht?
8. Iemand verkocht een partij erwten tegen 150 rijks-
daalders de 30 HL. Indien men de HL, waaruit de partij
bestond, optelt bij de guldens, die hij er voor ontving,
dan bekomt men 2025. Uit hoeveel HL bestond die
partij ?
§ 6.
1. Een koopman heeft 2 stukken laken, die 6V4 M
in lengte verschillen, 't Kleinste stuk kost per M ƒ 6^/5
en 't grootste ƒ h^l^. Hoe lang is elk stuk, als zij te
zamen ƒ 441 kosten?
2. Van twee getallen, die tot elkander staan als 2 tot 5
is het achtste deel van 't grootste 7V2 meer dan 't vierde
deel van 't kleinste. Welke zijn die getallen?