Boekgegevens
Titel: Praktisch rekenboek voor de hoogste klasse der lagere school
Deel: 2e stukje
Auteur: Kolff, A.H. van der
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1892
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5381
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201003
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Praktisch rekenboek voor de hoogste klasse der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
6. Een bak, lang 2, breed 1 en diep ^U M, is half
vol water. Een voorwerp, dat men in dien bak laat
zakken, doet het water dM rijzen. Bereken den
-inhoud van dit voorwerp.
7. Iemand kocht een partij laken. Hij betaalde voor
5 M evenveel als hij voor 4 M ontving. Zijn winst be-
droeg ƒ 80. Wat kostte 1 M bij inkoop, en hoe lang was
het stuk?
8; Iemand verkocht 2 partijen thee. Voor de eene
partij ontving hij ƒ V2 per KG. meer dan voor de andere.
De partijen zijn samen groot 150 KG. De geheele ont-
vangst bedroeg ƒ 420. De prijzen per KG. verhouden zich
als 5:6. Hoe groot is elke partij?
§ 38.
1. Iemand kocht in het najaar -60 HL. aardappelen
tegen ƒ 2,75 den HL. In het voorjaar werd 5% inge-
meten. Hoe duur moet hij ze per HL. verkoopen, om
12 percent te winnen?
2. De 40 noten kosten 10 centen en de 30 kersen een
stuiver. Een jongen koopt voor 60 centen 290 stuks.
Hoeveel noten en kersen heeft hij gekocht?
3. Iemand had kwartjes en dubbeltjes, samen 40 stuks.
Hij wisselde de kwartjes tot dubbeltjes en kreeg toen 64
dubbeltjes. Hoeveel kwartjes had hij gewisseld ?
4. Men verkoopt een partij suiker tegen f 0,50 de
KG. en wint daardoor /" 12. Had men 4 centen per KG.
meer kunnen maken, dan had men ƒ 20 gewonnen. Wat
was de inkoop per KG ?
5. Drie koopHeden drijven handel. A legt f 600 en
B f 500 in. Van de winst, die f 360 bedraagt, ontvangt
'C f 162. Wat bekomen A en B van de winst, en wat
heeft C ingelegd ?