Boekgegevens
Titel: Praktisch rekenboek voor de hoogste klasse der lagere school
Deel: 2e stukje
Auteur: Kolff, A.H. van der
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1892
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5381
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201003
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Praktisch rekenboek voor de hoogste klasse der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
6. A , B en C koopen een partij rogge tegen ƒ 7'/2
den HL. B betaalde f 900. Zoo de partijen van B en C
zich verhouden als 3 tot 4 en die van A en C als 1 : 2,
hoeveel HL. heeft ieder dan gekocht?
7. Iemand vertrekt 's morgens te 5 uren uit A naar
B. Twee uren later wordt een ander hem nagezonden,
wiens snelheid de helft meer bedraagt. Na hoeveel tijd
heeft deze hem ingehaald?
8. Een partij haver wordt gekocht voor f 2,75 den
HL. Ys en 10 HL. werden verkocht tegen f 3,25 en de
rest tegen f 3 den HL. Het verschil dier twee hoeveel-
heden bedraagt 30 HL. en de geheele winst /■52V2- Hoe
groot was de partij?
§ 37.
1. Een regenbak, die voor Vg gevuld is, heeft een
diepte van 6 M. De bodem is 2V2 Wj 2 M. Hoeveel
emmers water van 12 L bevat die bak?
2. Iemand kocht paarden en ossen, samen 21 stuks.
Hij besteedde f 3600. Twee paarden kostten evenveel
als 5 ossen. Hoeveel had hij er van elk gekocht, zoo 1
paard en 1 os samen met f 420 werden betaald?
3. Een notaris leende aan 2 kooplieden geld; aan A
zooveel rijksdaalders als aan B guldens. Samen leende hij
hun/ 1400. Hoeveel aan elk?
4. Twee personen bezitten samen ƒ 4000. Zoo A ' U
van B's geld ontvangt, hebben zij evenveel. Hoeveel geld
had ieder?
5. Een arbeider kan zeker werk afmaken in 6 dagen.
Zoo hij echter 4 uren per dag minder werkt, zou hij
3 dagen langer noodig hebben. Hoeveel uren werkte hij
per dag?