Boekgegevens
Titel: Praktisch rekenboek voor de hoogste klasse der lagere school
Deel: 2e stukje
Auteur: Kolff, A.H. van der
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1892
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5381
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201003
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Praktisch rekenboek voor de hoogste klasse der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
6. Iemand besteedt ^Vio van zijn jaarUjksch inkomen
aan levensmiddelen en V4 van de rest aan brandstot. Zoo
het verschil van deze beide uitgaven f 650 bedraagt, hoe
groot was dan zijn inkomen ?
7. Twee partijen aardappelen staan tot elkander in
grootte als 2 tot 3, terwijl de kleinste 120 HL. minder
bevat. Voor de kleinste partij ontvangt hij ƒ 4 en voor
de andere ƒ 3 per HL. Hoe groot is de ontvangst ?
8. Een tafel is lang 1,4 M en breed 1 M. De rand
is % dM breed. Hoe verhouden zich de oppervlakten van
blad en rand ?
§ 36.
1. Een partij thee wordt gekocht tegen ƒ 2,50 en
verkocht tegen ƒ 3 de KG. Hij wint ƒ 21, omdat 3 KG.
niet betaald wordt. Bereken de grootte der partij.
2. Door een balk, lang 7V2 M en 4 dM breed en dik,
wordt in de lengte een gat gemaakt van 2 bij 2 dM.
Hoeveel weegt die holle balk, zoo het soortelijk gewicht
0,72 is?
3. Van een kapitaal, dat 15 maanden uitstaat, tegen
4°/o, ontvangt men aan intrest f 60 en V24 van het
kapitaal. Hoe groot is dat kapitaal ?
4. Zoo 4 KG thee en 3 KG koffie ƒ 13,60 kostten,
terwijl voor 5 KG. thee en 4 KG koffie ƒ 17,30 betaald
moet worden, wat moet men dan betalen voor 1 KG.,
van iedere soort ?
5. Een voerman neemt aan 2000 M' grind een half
uur ver te vervoeren tegen f 0,75 per M'. Toen hij de
helft vervoerd had, ontving hij den last de rest een kwartier
verder te bezorgen. Zoo hij naar evenredigheid van den
eersten afstand betaald wordt, wat moet hij dan ontvangen,
na afloop van 't werk?