Boekgegevens
Titel: Praktisch rekenboek voor de hoogste klasse der lagere school
Deel: 2e stukje
Auteur: Kolff, A.H. van der
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1892
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5381
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201003
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Praktisch rekenboek voor de hoogste klasse der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
35
6. Op een zolder ligt een partij graan, lang 12, breed
2'/4 en hoog 0,4 M. Er loopt in de lengte een pad
van V2 M breedte door. Hoeveel gewicht drukt op dien
zolder, zoo 1 HL 72 KG weegt?
7. Zoo iemand dagelijk.« / 2V4 van zijn verdiensten
overhoudt, en zoo hij geen werk heeft ƒ 2',2 per dag ver-
teert, heeft liij na 140 dagen ƒ 30 overgehouden. Hoeveel
dagen heeft hij in dien tijd niet gewerkt ?
8. Geeft iemand van zijn geld uit, dan houdt hij
f 5 minder over dan hij uitgegeven heeft. Hoeveel bezat hij?
§ 34.
1. Iemand koopt een partij liaver. tegen ƒ 3,25 den
HL, voor f 487,50. Zoo hij deze partij verkocht tegen
ƒ 3,60 den HL en f 504 ontving, hoeveel HL. is hij dan
verloren door het krimpen ?
2. Een handelaar ontving 12 kisten tiiee van 125 KG.
Hij genoot 4 percent voor emballage en 2 percent korting
en betaalde ƒ 2469,40. Wat was de prijs per KG.?
3. Een partij koffie wordt ingekocht de 6 KG. voor
f 5,40 en verkocht de 7 KG. voor ƒ 8,40. Zoo het
'/lo deel der partij bedorven is, wat hem ƒ 36 schade
veroorzaakt en hij daarom slechts ƒ 54 wint, hoe groot
is dan de partij?
4. Twee kapitalen, samen ƒ 10000 groot, staan ge-
durende een jaar op intrest, het kleinste tegen 472 en
het grootste tegen A'U. Stond het grootste tegen 4V2 en
het kleinste tegen A'k uit, dan liad hij ƒ 10 meer ont-
vangen. Hoe groot was ieder kapitaal?
5. Drie M laken en 5 M linnen kostten samen ƒ 16,50.
Vijf M laken en 3 M linnen samen ƒ 24,30. Wat kostte
1 M van elke soort?