Boekgegevens
Titel: Praktisch rekenboek voor de hoogste klasse der lagere school
Deel: 2e stukje
Auteur: Kolff, A.H. van der
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1892
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5381
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201003
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Praktisch rekenboek voor de hoogste klasse der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
6. Voor een vertrek, 8 M lang en 5,5 M breed, heeft
:iïien 528 tegels noodig. Hoeveel tegels heeft men noodig
■voor een ander vertrek, dat 6 M lang en breed is?
7. Zoo 27 werklieden, 10 uren daags werkende, in
3 weken een sloot gegraven hebben van 1600 M' inhoud,
vraagt men naar den inhoud eener andere sloot, die door
36 werklieden, 9 uren daags werkende, in 4 weken kan
gegraven worden.
8. Zoo 8 metselaars in 6 dagen 3600 metselsteenen
verwerken, hoeveel metselsteenen zullen dan door 3 met-
selaars in 9 dagen verwerkt worden ?
§ 32.
1. Zoo 30 werklieden in S'/s maand zeker werk ver-
richten , in hoeveel dagen zullen dan 24 werkheden het-
zelfde werk kunnen volbrengen?
N.B. Een maand wordt gerekend op 30 dagen.
2. Een kapitaal van ƒ 8000 heeft in 2^4 jaar een rente
opgeleverd van ƒ 990. Men vraagt, in welken tijd / 3600
op dezelfde voorwaarden uitgezet, een evengroote winst zal
opleveren.
3. Zoo iemand met een snelheid van 96 M in een
minuut, in 4V2 uur tijds zekeren weg kan afleggen, met
hoeveel M per minuut moet hij dan zijn snelheid ver-
meerderen, om dien weg in 4 uren af te leggen?
4. Zeker werk kan door 18 werklieden in 12 dagen
worden afgemaakt. Met hoeveel werklieden moet dit wor-
den vermeerderd, om in 9 dagen klaar te komen?
5. Welk kapitaal moet men tegen 5 percent uitzetten,
om daarvan in gelijken tijd evenveel rente te ontvangen,
als van ƒ 2400 tegen 4^/4 percent?
K. 2. 3