Boekgegevens
Titel: Praktisch rekenboek voor de hoogste klasse der lagere school
Deel: 2e stukje
Auteur: Kolff, A.H. van der
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1892
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5381
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201003
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Praktisch rekenboek voor de hoogste klasse der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
6. Een verver huurde een knecht tegen ƒ 4 per week
en den kost. Toen de baas in den wintertijd geen werk
had, betaalde de knecht wekelijks ƒ 3 kostgeld. Aan het
einde van het jaar had hij ƒ 124 te vorderen. Hoeveel
weken had de knecht gewerkt?
7. Zoo iemand '/g van den verkoop wint, hoeveel
percent is dat van den inkoop ?
8. Een kapitaal brengt in 9 maanden tegen 4 V2 percent
ƒ 10 minder op dan V25 van het kapitaal. Bereken het
kapitaal.
§ 31.
1. Zoo een last rogge ƒ 180 kost, wordt voor een
brood van 2 KG. 25 centen betaald. Wat kost een
brood, dat 11/2 niaal zoo zwaar is, als de rogge ƒ 2 per
HL. duurder wordt?
2. Indien aan 30 werklieden in 14 weken ƒ 4620
arbeidsloon moet worden uitbetaald, vraagt men, hoeveel
36 werklieden in 4 weken zullen verdienen.
3. Op 1 Januari 1892 zette iemand een kapitaal uit
van ƒ 3650 tegen 4 percent 's jaars. Hij nam na eenigen
tijd ƒ 40 op. Tot welken datum waren daarmede de
intresten betaald ?
4. Tot het vervaardigen van buskruit gebruikt men
75 deelen salpeter, 12 deelen zwavel en 13 deelen houts-
kool. Hoeveel van elk dezer stoffen heeft men noodig tot
het maken van 16000 KG. buskruit?
5. Vier personen drijven samen handel en winnen 20
percent. A ontvangt van de winst Va, B Vsi ^ Ve en D
de rest, die ƒ 1650 bedraagt. Wat heeft elk ingelegd?