Boekgegevens
Titel: Praktisch rekenboek voor de hoogste klasse der lagere school
Deel: 2e stukje
Auteur: Kolff, A.H. van der
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1892
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5381
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201003
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Praktisch rekenboek voor de hoogste klasse der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
5. Zoo iemand zijn thee van ƒ 2.50 op ƒ 3 stelt,
■wint hij ƒ 35. Welk deel heeft hij aan overwicht gegeven,
zoo de partij 100 KG. groot was ?
6. A verdiende in 3 dagen evenveel, als B in 4 dagen.
Zoo zij samen per dag ƒ 4,20 verdienden , wat verdiende
dan ieder per week ?
7. A legt een weg af m 3 uren en 36 minuten en B
in 4 uren. Zoo A per uur 50 DM. meer aflegt dan B,
hoe lang is dan die weg ?
8. Drie broedere moeten ƒ 6000 zoo verdeelen, dat de
jongste 2,/r, ontvangt van het aandeel van den oudste De
middelste in leeftijd ontvangt ƒ 600 meer dan de jongste.
Wat ontvangt de jongste ?
§ 30.
1. Een heer kocht 2 süikken land. Het eerste, dat
hem 57o oplevert, was ƒ 6000 hooger in prijs dan het
tweede, dat 47o opbracht. Beide stukken land brachten
per jaar ƒ 1110 op. Wat had de heer voor elk stuk
land betaald ?
2. Driehonderd L spiritus van 85"/o worden vermengd
met 100 L water. Van hoeveel percent is het mengsel?
3. Zoo een L melk 8 centtn kost, hoeveel vvater kan
men er dan bijvoegen, om zonder schade 1 L tegen
6 centen te kunnen verkoopen ?
4. Geeft B '/s ^an zijn geld uit, dan heeft hij even-
veel als A. Zoo zij samen ƒ 300 hebben , wat heeft
elk dan ?
5. Men verkocht 48 HL. tarwe tegen ƒ 10 den HL.
Had men ƒ 120 minder ontvangen, dan liaii men6V4 per-
cent verloren. Bereken ilen inkoop per HL.