Boekgegevens
Titel: Praktisch rekenboek voor de hoogste klasse der lagere school
Deel: 2e stukje
Auteur: Kolff, A.H. van der
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1892
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5381
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201003
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Praktisch rekenboek voor de hoogste klasse der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
5. Iemand lieeft wijn van ƒ 1,20. Welk gedeelte water
moet hij er bijvoegen, om wijn van f 0,80 le krijgen ?
6. Een kamer 6^3 M lang, 4 M breed en 3Va M
hoog moet behangen worden. Hoeveel rollen papier van
28 M lengte en ^ M breedte heeft men noodig, zoo er voor
ramen, deuren enz, 11 Vs M^ afgaat ?
7. A en B kunnen samen een werk afmaken in 1V 7
dag. Zoo A eerst alleen 2 dagen werkt, kan B de rest
in 1 Vg dag afmaken. In hoeveel dagen zou ieder het werk
alleen kunnen volbrengen ?
8. Verkoopt iemand zijn tarwe voor ƒ 825, dan ver-
liest hij half zooveel, als hij gewonnen zou hebben, zoo
hij ƒ 1050 ontvangen had. Voor hoeveel heeft hij de
tarwe gekocht ?
§ 29.
1. Iemand betaalde van zijn schuld zooveel guldens, als
hij rijksdaalders schuldig was, waarna hij nog ƒ 600 te
betalen had. Hoeveel guldens had hij afgedaan ?
2. Iemand ontving van ƒ 12000, gedeeltelijk tegea
4Vs, gedeeltelijk tegen 5% in 8 maanden ƒ 370. Welk
deel van het kapitaal stond uit tegen 5 percent?
3. Een vierkant stuk land wordt verdeeld in vier gelijke
rechthoeken. De omtrek van elk der deelen is 150 M.
Hoeveel cA. is het geheele stuk groot ?
4. Jan heett 1 1/3 maa'1 zooveel als Piet. Geeft Jan
20 centen aan Piet, dan heeft Piet 1 Vs maal zooveel als
Jan. Hoeveel heeft elk ?