Boekgegevens
Titel: Praktisch rekenboek voor de hoogste klasse der lagere school
Deel: 2e stukje
Auteur: Kolff, A.H. van der
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1892
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5381
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201003
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Praktisch rekenboek voor de hoogste klasse der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
29
4. Arie en Bertus hebben samen 195 centen. Had
Bertus 5 centen meer, dan zou Arie IV2 maal zooveel
hebben als Bertus. Hoeveel centen heeft elk ?
5. Iemand heeft kwartjes en dubbeltjes, samen 75
geldstukken, ter waarde \an ƒ 13,50. Hoeveel geldstukken
had hij van ieder?
6. Van een erfenis ontvangt A V4, B de helft van de
rest en C het overblijvende. Zoo C nu ƒ 750 meer ontvangt
dan A, hoe groot is dan het geheele kapitaal?
7. Iemand verkocht een partijtje tarwe, dat hem f 256
gekost had zoo, dat hij V15 van den verkoop verloor.
Bereken den inkoop.
8. Een steen, waarvan elke dM' 2,8 KG. weegt, is
1,6 M lang en 0,75 M breed. Zoo de steen een zwaarte
heeft van 840 KGr, hoe dik is die steen dan ?
§ 28.
1. Vader en zoon zijn samen 56 jaar. Over 4 jaar
is de vader driemaal zoo oud als de zoon. Hoe oud is
de vader thans ?
2. Een vierde van een stuk land wordt verkocht voor
zooveel geld, als Vs van datzelfde stuk gekost heeft.
Hoeveel percent wordt er gewonnen ?
3. Drie personen koopen voor ƒ 60 turf. A ontvangt
1200 turven. B en G samen 3600. Wat moet B
betalen, zoo C ƒ 23,75 schuldig is?
4. Drie personen dreven handel in steenkolen en won-
nen ƒ 18000. B ontving V5 van A meer dan A en
C Vfi van B meer dan B. Hoeveel kwam A toe?