Boekgegevens
Titel: Praktisch rekenboek voor de hoogste klasse der lagere school
Deel: 2e stukje
Auteur: Kolff, A.H. van der
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1892
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5381
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201003
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Praktisch rekenboek voor de hoogste klasse der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
4. In de maand December leverde een boer aan een
bakker 27 KG. boter. De bakker bracht hem 4 brooden
daags. Op het eind der maand moet de boer ƒ 3,99
toegeven. Bereken den prijs der boter per KG. en ook
die van het brood.
5. Voor 120 peren en 50 appelen betaalt men ƒ 7.
Voor 80 peren en 20 appelen tegen denzelfden prijs per
stuk ƒ 4,40. Wat kost een appel en wat een peer ?
6. Zeven M katoen kostten evenveel als 5 M linnen ,
en 4 M. linnen evenveel als Vs M laken. Iemand kocht
3 M katoen, 2 M linnen en V2 M laken en betaalde
ƒ 3,85. Wat kostte 1 M van elke stof?
7. Iemand heeft bij een notaris uitstaan : ƒ 1600 a 5°/o,
/ 1400 a 4Vo, /•4800 a 3V2 Vo en ƒ 2400 a 3 7o. Hoeveel
percent trekt hij gemiddeld van zijn geld ?
8. Een stuk land, groot 3,25 HA., staat 16 cM. onder
water. Hoeveel drukking is er op dit land ?
26.
1. Een boer heeft 3 stukken land, die te zamen 18 HA.
groot zijn. Het tweede stuk is 1 HA. grooter dan het
eerste en bet derde 2,5 HA. grooter dan het tweede.
Bereken de grootte van ieder stuk.
2. Iemand kocht eenige hoeden voor ƒ 15. Hij ver-
koopt er van Vs gedeelte en 2 hoeden met 40 percent
winst voor ƒ 10,50. Hoeveel hoeden had hij gekocht?
3. A, B en C hebben samen ƒ 9. A heeft ƒ 0,65
minder dan B en C ƒ 1,25 meer dan B. Hoeveel
bezit elk ?